Jakie jest bezrobocie w Portugalii?
Jakie jest bezrobocie w Portugalii?

Jakie jest bezrobocie w Portugalii?

Jakie jest bezrobocie w Portugalii?

Portugalia, położona na zachodnim wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, jest jednym z najbardziej malowniczych krajów Europy. Oprócz swojej pięknej przyrody i bogatej historii, Portugalia jest również znana z wysokiego poziomu bezrobocia. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu problemowi i dowiemy się, jakie są aktualne wskaźniki bezrobocia w Portugalii.

Aktualne wskaźniki bezrobocia

Według najnowszych danych Eurostatu, wskaźnik bezrobocia w Portugalii wynosił 6,8% w drugim kwartale 2021 roku. To oznacza, że około 360 tysięcy osób było bez pracy w tym okresie. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej, Portugalia ma stosunkowo wysoki poziom bezrobocia.

Przyczyny bezrobocia

Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do wysokiego poziomu bezrobocia w Portugalii. Jednym z głównych powodów jest niski poziom inwestycji zagranicznych, co ogranicza tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto, Portugalczycy często emigrują do innych krajów w poszukiwaniu lepszych możliwości zatrudnienia, co dodatkowo wpływa na wzrost bezrobocia w kraju.

Kolejnym czynnikiem jest niewystarczające dostosowanie kwalifikacji pracowników do wymagań rynku pracy. Wielu absolwentów nie posiada odpowiednich umiejętności, które są poszukiwane przez pracodawców, co utrudnia im znalezienie pracy. Ponadto, sektor usług, który jest jednym z głównych sektorów gospodarki Portugalii, jest często narażony na wahania koniunktury, co może prowadzić do zwolnień pracowników.

Inicjatywy rządu w celu zmniejszenia bezrobocia

Portugalski rząd podejmuje wiele inicjatyw mających na celu zmniejszenie poziomu bezrobocia w kraju. Jednym z głównych programów jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który skupia się na podnoszeniu kwalifikacji pracowników i dostosowaniu ich do potrzeb rynku pracy. Rząd również wspiera rozwój sektorów gospodarki, które mają potencjał tworzenia nowych miejsc pracy, takich jak sektor technologiczny i turystyka.

Ponadto, rząd wprowadził różne programy wsparcia dla przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą. Dzięki tym programom, młodzi przedsiębiorcy mają większe szanse na założenie własnej firmy i zatrudnienie innych osób.

Przyszłość bezrobocia w Portugalii

Choć sytuacja bezrobocia w Portugalii jest nadal wyzwaniem, prognozy na przyszłość są optymistyczne. Wzrost inwestycji zagranicznych, rozwój sektorów gospodarki oraz inicjatywy rządu mające na celu poprawę sytuacji na rynku pracy, mogą przyczynić się do zmniejszenia poziomu bezrobocia w kraju.

Ważne jest również, aby kontynuować inwestowanie w edukację i szkolenia, aby zapewnić, że pracownicy będą mieli odpowiednie umiejętności i kwalifikacje, które są poszukiwane przez pracodawców. Wspieranie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy również odgrywa kluczową rolę w walce z bezrobociem.

Podsumowanie

Bezrobocie w Portugalii jest nadal problemem, z wskaźnikiem wynoszącym 6,8% w drugim kwartale 2021 roku. Niski poziom inwestycji zagranicznych, emigracja Portugalczycy do innych krajów, niewystarczające dostosowanie kwalifikacji pracowników oraz wahania koniunktury w sektorze usług są głównymi przyczynami tego zjawiska. Jednak rząd portugalski podejmuje wiele inicjatyw mających na celu zmniejszenie bezrobocia, takich jak programy szkoleniowe, wsparcie dla przedsiębiorców i rozwój sektorów gospodarki. Przyszłość bezrobocia w Portugalii wydaje się być obiecująca, ale wymaga dalszych działań i inwestycji w edukację oraz przedsiębiorczość.

Bezrobocie w Portugalii wynosi obecnie około 7,1% (dane na 2021 rok).

Link do strony Dessire: https://www.dessire.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here